منو
 کاربر Online
575 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 22 آذر 1389 [10:20 ]
  تبخیر و جوشیدن
 

تبخیر و جوشیدن

هنگام تبخیر مولکول های پر انرژی سطح مایع را ترک می کنند و به هوای اطراف فرار می کنند. هنگامی که مایعی می جوشد، حباب های گاز از درون مایع به سطح آن می آیند. این حباب ها وقتی به سطح مایع می رسند، منبسط می شوند. تا هنگامی که دما افزایش یابد، افزایش فشار خارجی مانع از جوشیدن می شود. (از این ویژگی در زودپزها استفاده می شود)

تصویر

اثر فشار و ناخالصی بر نقطه انجماد

اگر به یخ فشار وارد شود، نقطه انجماد آن پایین می آید. این به عنوان باز انجماد شناخته می شود و توسط آن می توان شرح داد که چگونه گلوله های برفی شکل می گیرند. وقتی برف فشرده می شود، فشار میان کریستال های برف باعث ذوب می شود و با از بین رفتن فشار کریستال ها دوباره منجمد می شوند. فشار ملایم دست باعث فشار موضعی atm 100 در محل تماس کریستال ها می شود و در نتیجه نقطه انجماد به اندازه 75/0 درجه ی سلسیوس کاهش می یابد. اگر دمای خارجی 1- درجه ی سلسیوس باشد، این مقدار کاهش نقطه انجماد برای ذوب برف کافی نیست، و به همین دلیل است که در روزهای بسیار سرد نمی توان گلوله های برفی درست کرد. فشار زیاد وارد بر ته یک توده یخ باعث ذوب آن می شود.

احتمالاً آزمایش معروف برش قطعه ای یخ با سیم را دیده اید. این آزمایش را می توان با پدیده باز انجماد توصیف کرد. اگر به جای سیم مسی در این آزمایش از نخ نازکی استفاده می شد، یخ بریده نمی شد زیرا نخ نه می تواند یخ را برش بزند و نه می تواند سبب انجماد مجدد آن شود؛ چون گرمای نهان از طریق نخ به خوبی سیم مسی منتقل نمی شود.

اگر به مخلوط آب و یخ نمک اضافه شود، نقطه انجماد مخلوط پایین می آید و اگر به آب جوش نمک اضافه شود، نقطه جوش آن بالا می رود.

  امتیاز: 0.00