منو
 کاربر Online
1264 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 22 آذر 1389 [09:47 ]
  کاهش شتاب در برابر شتاب منفی
 

کاهش شتاب در برابر شتاب منفی

ماشینی در مسیر مستقیم در حال حرکت و شتاب آن در حال کاهش یافتن است. آیا شتاب ماشین a حتماً مقداری منفی خواهد داشت؟

استدلال و راه
حل: عبارت «کاهش شتاب» نشان دهنده مثبت یا منفی بودن شتاب نیست. تنها به این معنی است که بردار شتاب در خلاف جهت بردار سرعت است و نشان دهنده آهسته شدن حرکت جسم است. با کند شدن حرکت جسم، تندی لحظه ای (اندازه سرعت لحظه ای) آن نیز کاهش می یابد. در شکل(1-الف) یکی از احتمالات را مشاهده می کنید.

در این حالت بردار سرعت در جهت مثبت است. از عبارت «کاهش شتاب» نتیجه می شود که بردار شتاب در جهت مخالف یعنی به سمت چپ (در جهت منفی) است. در این جا مقدار شتاب منفی است. احتمال دیگری نیز وجود دارد. اگر ماشین به سمت چپ حرکت کند، مانند شکل(1-ب)، چون بردار سرعت در جهت منفی است، بردار شتاب باید به سمت راست و در جهت مثبت باشد تا شتاب کاهش یابد. در این حالت شتاب مقدار مثبتی دارد. بنابراین، شتاب جسم کند شونده لزوماً منفی نیست.

تصویر

  امتیاز: 0.00