منو
 کاربر Online
462 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 22 آذر 1389 [08:44 ]
  کاربرد معادلات حرکت
 

کاربرد معادلات حرکت

معادلات را برای هر جسم متحرک می توان به کار برد البته تا هنگامی که شتاب جسم ثابت باشد. از آن جا که در هر معادله چهار متغیر وجود دارد باید مقدار عددی سه کمیت دیگر معلوم باشد تا بتوان از یک معادله مقدار کمیت مورد نظر را محاسبه کرد. برای دقت بیش تر در حل مسایل به راهنمایی های زیر عمل کنید و در مورد موقعیت های شرح داده شده آگاه باشید.

در ابتدا در مورد جهت مثبت (+) و منفی (-) نسبت به مبدأ مختصات تصمیم بگیرید. این انتخاب دلخواه اما مهم است زیرا جابه جایی، سرعت و شتاب بردار هستند و همیشه باید جهت آن ها را در نظر گرفت.

در مثال های ذکر شده جهت مثبت و منفی روی هر شکل نشان داده شده است. هر گاه جهت مثبت و منفی را انتخاب کردید، در طول مسئله دیگر آن را تغییر ندهید.

هنگام استدلال برای حل مسئله به عبارت های «کاهش شتاب» و «شتاب منفی» دقت کنید. این دو عبارت معمولاً باعث گیج شدن می شود.

  امتیاز: 0.00