منو
 کاربر Online
748 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 آذر 1389 [09:49 ]
  چشم سالم و تصحیح دور بینی و نزدیک بینی
 

چشم سالم و تصحیح دور بینی و نزدیک بینی

چشم ما ابزار بسیار ظریفی است اما گاهی نیاز به اندکی تنظیم دارد. مهم ترین مشکلات چشم دوربینی و نزدیک بینی است.
شخصی که مشکل دوربینی دارد تنها اشیای دور را واضح می بیند، اما شخصی که نزدیک بینی دارد تنها اشیای نزدیک را واضح می بیند.
شکل زیر تمرکز چشم بر اشیای دور و نزدیک و تغییر ضخامت ماهیچه چشمی را نشان می دهد

تصویر

در شکل های زیر می توانید چشم دوربین و تصحیح این مشکل به وسیلة عدسی کوژ (محدب) را ببینید

تصویر

در شکل زیر تصویر چشم نزدیک بین و تصحیح این مشکل به وسیلة عدسی کاو (مقعر) را می بینید.

تصویر

افراد نزدیک بین قادر به تماشای ستاره ها نیستند! آن ها می توانند ماه را ببینند اما ماه نیز تصویر واضحی ندارد.

نقطة کور
جایی که شبکیة چشم و عصب نوری به هم می رسند، انتهای عصب شبکیه دیگر وجود ندارد. هر نوری که روی این نقطه بیفتد، قابل تشخیص نیست. به همین دلیل به این نقطه، نقطة کور گفته می شود. پس چرا ما یک ناحیة خالی جلوی دو چشممان نمی بینیم؟

به این دلیل که ما دو چشم داریم. نقطه کور برای دو چشم ما در مکان های یکسانی قرار ندارند. حتی اگر یکی از چشم ها را ببیندیم، شناسایی نقطة کور کار سختی است. با آزمایش ساده زیر می توانید این نقطه را بیابید.
یک علامت + و یک نقطه را به فاصلة 9 سانتی متر روی کاغذ رسم کنید. کاغذ را طوری نگه دارید که نقطه رو به روی چشم راست شما باشد. چشم چپ را ببندید و با چشم راست به + نگاه کنید. کاغذ را به چشمتان نزدیک و از آن دور کنید. برای نقطه چه اتفاقی می افتد؟

  امتیاز: 0.00