منو
 کاربر Online
718 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 07 آذر 1389 [12:46 ]
  سرمایش و سیاره ها
 

سرمایش و سیاره ها


دمای زمین ثایت است زیرا زمین به طوردائم از خورشید انرژی گرمایی دریافت می کند و همچنین به فضا انرژی گرمایی تابش می کند. اگر زمین نمی توانست به دلیل ضخامت جو یا ذخیره کردن«گازهای گلخانه ای» انرژی به فضا تابش کند(اثر گلخانه ای) دمای آن به کندی افزایش می یافت. از طرف دیگر اگر خورشید وجود نداشت دمای زمین تا 270- درجه ی سلسیوس سرد می شد و حیات به شکل کنونی وجود نداشت.

  امتیاز: 0.00