منو
 کاربر Online
642 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 07 آذر 1389 [11:43 ]
  تغیر حالت (ذوب شدن و جوشیدن)
 

تغیر حالت (ذوب شدن و جوشیدن)

نمودار زیر تغییر در دمای ماده ای را که به طور یکنواخت گرم می شود، نشان می دهد. نمودار در ابتدا یک جامد ، سپس ذوب آن (تغییر به حالت مایع) و سرانجام جوشیدن آن (تغییر به حالت گاز) را نشان می دهد.

شکل ها نیز آرایش مولکول ها در ماده را در حالت های مختلف نشان می دهند.
توجه کنید که:
الف) همزمان با این تغییرات مولکول ها نامرتب تر می شوند.
ب) هنگام که جامد به مایع یا مایع به گاز تبدیل می شود، تغییر دمایی در آن ها صورت نمی گیرد.

تصویر

تصویر

  امتیاز: 0.00