منو
 صفحه های تصادفی
روش ساخت مدار مجتمع
روابط نظامی ایران و فرانسه در دوره فتحعلیشاه
تسخیر هرات در زمان ناصر الدین شاه
فاطمه و حجاب
کم کاری تیرویید
شبهه پیرامون امامت امام جواد علیه السلام در کودکی
پیدایش و تغییر گونه‌ها
خراشیدگی
آزمایشات ساده برای سنجش هوش کودکان
اشکال دارویی
 کاربر Online
443 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 07 آذر 1389 [11:32 ]
  آذرخش و مراقبت های لازم
 

آذرخش و مراقبت های لازم

آذرخش یک تخلیة الکتریکی بسیار بزرگ (یک جرقة بزرگ) میان دو ابر یا میان ابر و زمین است.
آذرخش به دلیل تولید بارهای الکتریکی روی ابر تشکیل می شود. هنگام طوفان جریان های همرفتی بزرگی میان ابرها برقرار می شود، قطره های آب و ذره های یخ درون ابر بالا و پایین می روند. با این حرکت ها میان ذره های و بارهای بالای ابر هنگام برخورد اصطکاک ایجاد می شود. بارهای مثبت و منفی از هم جدا و میدان الکتریکی ایجاد می شود.

هنگامی که مقدار بارها بزرگ است، میدان الکتریکی هوا را یونیزه می کند. مقاومت الکتریکی هوا از بین می رود و هوا دیگر مانند عایق عمل نمی کند و بارها به صورت جرقه تخلیه می شوند. هر آذرخش حدود 2/0 ثانیه طول می کشد اما از چندین تخلیة سریع چند میلی ثانیه ای که چشم انسان نمی تواند آن ها را تفکیک کند، به وجود آمده است.

ولتاژها در یک آذرخش بسیار بزرگ اند. با توجه به این که برای ایجاد جرقه ای به طول یک سانتی متر در هوای خشک اختلاف پتانسیل 30000 ولتی لازم است، تصور کنید ولتاژ آذرخش باید بسیار بیش تر از این باشد، این ولتاژ برای آذرخشی به طول 3 کیلومتر به 100 میلیون ولت می رسد!

مقدار جریان یک آذرخش ممکن است به 10000 آمپر و دمای آن به 20000 درجه سلسیوس(سه برابر دمای سطح خورشید) برسد. توان بیشینه در یک آذرخش نیز بسیار بزرگ است و ممکن است به 100 میلیون میلیون وات برسد.

رعد، صدای انبساط و انقباض هواست. هوایی که به دلیل برق آذرخش گرم و منبسط می شود، سپس سرد و منقبض می گردد. این انبساط و انقباض سبب ایجاد صدای کشیده و دنباله دار آذرخش می شود که آن را رعد می نامند.
اگر با دیدن برق آذرخش شروع به شمردن کنید و با شنیدن صدای رعد شمردن را متوقف و سپس نتیجه را بر 5 تقسیم کنید، عدد به دست آمده فاصلة تقریبی آذرخش نسبت به شما را بر حسب مایل مشخص می کند.

پژوهش های انجام گرفته در ناسا نشان می دهد که بیش از 2000 توفان تندری در هر لحظه در جهان فعال است که می توانند در هر ثانیه حدود 100 برق آذرخش تولید کنند.

یک برقگیر (رسانای آذرخش) بارهای الکتریکی را به سمت خود می کشد و ساختمان را از آسیب حفظ می کند. مناره های بلند نیز باید از این آسیب حفظ شوند زیرا روی آن ها بارهای ساکن قرار می گیرد. تیرهای برق حامل الکتریسیته نیازی به حفاظت ندارند زیرا فلزی اند و مانند رساناهای آذرخش عمل می کنند.

اگر در یک توفان تندری در محوطة بازی بایستید، بدن شما مانند یک برقگیر عمل می کند. بنابراین، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، قوز کردن به سمت پایین است (مانند شکل) تا بدین وسیله در صورت برخورد آذرخش به شما جریان الکتریکی از ساق پای شما به زمین منتقل شود و از اعضای بدن شما (مثلاً از قلب و مغز) عبور نکند.

تصویر

تصویر

تصویر

  امتیاز: 0.00