منو
 کاربر Online
600 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 07 آذر 1389 [11:15 ]
  بازتابنده ی دوچرخه
 

بازتابنده ی دوچرخه

آیا تا به حال این موضوع شما را متعجب نکرده است که چگونه ممکن است باریکة نور چراغ های جلوی ماشین که از بازتابندة پشت دوچرخه به سمت چشم راننده بر می گردد، هنگامی که ماشین هم جهت با دوچرخه و پشت آن حرکت می کند، مشکلی برای او ایجاد نمی کند؟

اگر بازتابنده دوچرخه یک آینه تخت ساده بود، باریکه ی نور تنها به چشم های راننده بازتابیده می شد، در واقع دوچرخه تنها زمانی دیده می شد که مستقیماً جلوی راننده باشد (a)! اگر دوچرخه یک طرف قرار داشته باشد، بازتاب به چشم راننده نمی رسد و دوچرخه نیز از چشم راننده ناپدید می شود (b)، (شکل1).

البته بازتابنده دوچرخه ها آینه تخت نیست. این بازتابنده ها از تعداد زیادی چهار وجهی کنار هم ساخته شده اند برای این که شیب های میان آن ها به شکل زاویة یک مکعب قائم الزاویه باشد. از آن جا که نمایش شکل سه بعدی آن مشکل است، در (شکل2) می توانید نمایش 2 بعدی برخورد باریکة نور به زاویة یک مربع را ببینید.

از نمودارهای شکل 2 می بینید که نور با هر زاویه ای به گوشه ها برخورد کند، با همان زاویه بازتابیده می شود.
در سه بعد نیز همین موضوع برای بازتابندة دوچرخه صادق است. در نتیجه مهم نیست که چراغ های جلوی ماشین کجا قرار دارند، هر نوری به بازتابنده برخورد کند، به سمت ماشین بازتابیده می شود و مهم نیست که دوچرخه سوار در چه مکانی قرار دارد، (شکل (c)1).

تصویر

تصویر

  امتیاز: 0.00