منو
 صفحه های تصادفی
تنفس در گیاهان
مدل های هسته ای
توصیه های اعتقادی امام باقر علیه السلام
چهره پردازی برای تلویزیون
نظریه چالمرز جانسون
حق پدر بر فرزند
Strontium
انواع سفید و قرمز تنسی
برونشیت‌ مزمن‌
تأسیس و تثبیت حکومت اموی اندلس
 کاربر Online
772 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 06 آذر 1389 [19:50 ]
  کشف جدید هابل درباره ابر تیره در جو اورانوس
 

همانطور که ما در نزدیکی فصل طوفان در اقیانوس اطلس ، چرخش باد شديد و ابر دائم را شاهد هستيم، مشابه آن را تقريبا در 2 میلیارد مایل دورتر در جو اورانوس نيز مشاهده مي كنيم. تشکیل گرداب تاریک و به اندازه کافی بزرگ، برای غرق کردن دو سوم آفريقا کافی است.
مترجم: پرستو خسرويان
منبع: NASA

تصویر

  امتیاز: 0.00