منو
 صفحه های تصادفی
راکتور زاینده
پنیر پرورده
جذب عناصر معدنی در گیاهان
جشن میلاد امام حسین علیه السلام در ملکوت
آکسینیت
Neodymium
درس بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی
استامینوفن
زرنیخ
رنگیزه‌های نوری در گیاهان
 کاربر Online
899 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [11:22 ]
  ویژگیهای‌پادشاهان اشکانی
 

اساس سلطنت در دوره اشکانی بر ملوک الطوایفی بود. شاهنشاهان خود را شاه ملک و به زبان یونانی «بازی لوس بازی لئون» (basileus basileon) یعنی شاه شاهان می‌خواندند. تاج شاهان اشکانی بنا به مسکوکات ایشان در ابتدا مخروطی‌شکل سکائی بود. بعد نیم‌تاجی که عبارت بود از نوار پهنی که دور سر می‌بستند و در عقب سر گره می‌زدند که موها را نگه دارد. دو سر نوار از پشت آویزان بود. شاهان اواخر اشکانی دو نیم تاج توامان بر سر می‌گذاشتند . تاج گذاشتن بر سر شاه از وظایف سورن، سپهسالار کشور بوده لباس ایشان ابتدا کوتاه بوده و سپس گشاد و بلند و تا قوزک پا می‌رسید موهای سر و ریش مجعد بود. پادشاهان اشکانی را پارت‌ها مقدس می‌دانستند و پس از درگذشت آن‌ها، مجسمه‌های آن‌ها را ساخته و محترم می‌شمردند.
منبع: تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا نقراض قاجاریه تالیف استاد محمد جواد مشکور، انتشارات اشراقی تهران 1381

  امتیاز: 0.00