منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و افشای راز فرو ریختن بنای مسجد
بعد چهارم
سگ ماهی خالخالی
پاسخ روشنگرانه امام کاظم علیه السلام به هارون الرشید
اسپینل
اتاقدار هتل
آیا می توانید گرم را از سرد تشخیص دهید؟
رشته جغرافی
برهمکنش dп-pп
مراعات النظیر
 کاربر Online
906 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [09:03 ]
  نقش اینشتین در نظریۀ کوانتومی
 

نقش اینشتین در نظریۀ کوانتومی

اینشتین در نظریۀ کوانتومی ، که ماکس پلانک ابتدا در سال 1900 مطرح کرده بود ، نیز نقش بنیادی داشت . نظریۀ کوانتومی ، که شالودۀ تمام فیزیک جدید است ، فرض می کند اگر چه تابش ویژگی موج گونه دارد ، اما جذب و گسیل آن را باید در « بسته ها » یا کوانتوم های انرژی در نظر گرفت . اینشتین نشان داد که این برداشت پدیده های فیزیکی گیج کنندۀ متفاوتی را توضیح می دهد ، و بدین وسیله باعث شد که این نظریه مقبولیت عام پیدا کند .

از جمله دیگر کارهای علمی اینشتین توسعه مفهوم فرایندی بود که به گسیل بر انگیختۀ تابش معروف است . این فرایند اکنون در ابزارهایی که به لیزر معروف است به کار می رود .

  امتیاز: 0.00