منو
 صفحه های تصادفی
دانشنامه علوم انسانی
رابطه مذهب و سیاست در طریقت صفوی
مدیریت فرایندها
تفسیر امام جواد علیه السلام درباره قطع دست دزد
ورود کاروان اسرای خاندان امام حسین به کوفه
الکتروشیمی تعادل
علیقلی خان در رکاب نادر
راکتور هسته‌ای
علت گران بودن هزینه اکتشاف در ایران
سعید جعفرزاده
 کاربر Online
386 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 23 آبان 1389 [08:54 ]
  محصور سازی کوارک
 

محصور سازی کوارک

اکنون نظریه های مختلف بسیاری دربارۀ، کوارک هایی وجود دارد که در داخل ذرات بنیادی محصورند و هرگز نمی توان آن ها را به طور مجزا مشاهده کرد . بنابراین ، به نقطه ای رسیده ایم که اگر هم هرگز کوارکی را در آزمایشگاه نبینیم ، باز هم می توانیم از مدل آن استفاده کنیم .

تصویر

اگر نا توانی در یافتن کوارک مشکل تجربی اصلی این مدل باشد ، مشکی عمدۀ نظری آن تا اندازه ای جدی تر است . معلوم شده است ذراتی وجود دارند که توصیف آن ها بر حسب کوارک ها یکی از قانون های بنیادی مکانیک کوانتومی را نقص می کند . مثلاً ، یکی از ذرات بنیادی به نام دلتا ، ظاهراً از سه کوارک تشکیل شده است که هر سه در یک جهت می چرخند . با توجه به اصل پائولی ( به نام ولفگانگ فیزیکدان سویسی) سه ذرۀ یکسان مانند کوارک ها صرفاً نمی توانند به این ترتیب قرار گیرند .

اساس این اصل بدین صورت است که وقتی ذره ای وجود دارد و در جهت خاصی می چرخد ، همۀ فضایی را که به این نوع ذرات اختصاص یافته است اشغال می کند . هیچ ذرۀ دیگری را نمی توان در این فضا قرار داد ، مگر این که در جهت مخالف ذرۀ اول بچرخد یا به گونه ای با این ذره تفاوت داشته باشد . در مورد ذرۀ دلتا، به نظر میرسد که این قاعده نقض شده باشد زیرا هر سه ذره یکسان هستند .

  امتیاز: 0.00