منو
 صفحه های تصادفی
طوطی کاکلی استرالیایی
MPPC
رشته نوازندگی ساز جهانی
کارخانه هواپیماسازی شییان
تسلط نرجس خاتون بر زبان عربی
چهار ضلعیهای محاطی
بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - اللیل
ابو کالیجار مرزبان پسر عضدالدوله
سگ ماهی خالخالی
اسپسارتیت
 کاربر Online
254 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 09 آبان 1389 [18:24 ]
  فوران های خورشیدی
 

درقرن گذشته ، آگاهي ستاره شناسان در اين باره که چگونه خورشید به تنهایی (به صورت يك ستاره تك )همواره پویا بوده و فورانهاي آن، افزايش يافته است. یکی از رویایی ترین نمايش هاي خورشيد فوران مداوم تاجی مي باشد که در آن میلیاردها تن از ماده به فضا پرتاب مي شود. اگر فوران هاي مداوم خورشيدبه زمین برسد می تواند باعث اختلال در ارتباطات و شبکه های قدرت و سیستم های ظریف ماهواره ای شود. این آسیب بالقوه است. و علاقه زیادی است به درک دقیقا همان چیزی که باعث فوران مداوم می شود.
منبع: NASA

  امتیاز: 0.00