منو
 صفحه های تصادفی
کاوشگرهای مارینر
جوئل شوماخر
تحریم شنیدن آیات قرآن
ژرژ ادوارد لومتر
املاح محلول در آب
صلیب جنوبی «صورت فلکی»
آبیاری قطره ای
اندازه شهاب سنگها
محل دفن امام سجاد علیه السلام
زمین شناسی فیزیکی
 کاربر Online
884 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 08 آبان 1389 [13:32 ]
  گلوئون ها
 

گلوئون ها

ذرات بنیادی مجموعۀ ساکنی از کوارک ها نیستند ، بلکه دستگاه های پویایی شبیه هستۀ اتم ها هستند . اما ، به جای مزون ها ، چیزی که این ذرات را به هم می پیوندد « گلوئون ها » هستند . این نام بدین جهت به ان ها داده شده است که مانند «چسبی » ساختار را در کنار هم نگه می دارد. روی هم رفته ، 8 نوع گلوئون وجود دارند ، که دارای رنگ های مختلف هستند . در سال 1988 فیزیکدانان شواهدی نظری را برای وجود حالت جدید چهارم از ماده به صورت پلاسمای کوارک گلوئون به دست آورد .

نتیجه مهم تصویر کوارک که در بالا بررسی کردیم ، پیدایش نظریه ای است که بر هم کنش های کوارک ها و گلوئون ها را توصیف می کند . این نظریه را « کرومودینامیک کوانتومی » ( رنگ پویایی کوانتومی ) - « کرومو» نشان می دهد رنگ در رفتار کوارک ها اهمیت دارد – گویند . برای اولین بار ، پس از کشف خود هسته ، به نظر می رسد نظریه ای در اختیار داریم که می تواند آنچه را اصطلاحاً نیروی قوی – نیرویی که اجزای هسته را به هم می پیوندد – خوانده می شود توصیف کند .

اگر بفهمیم ذرات چگونه از کوارک ها ساخته شده اند و کوارک ها چطور با هم بر هم کنش دارند ، می توانیم چیزی را که در هنگام برخورد دو ذره ، هر یک با کوارک های مربوطه ، رخ می دهد درک کنیم ، زیرا بر هم کنش ذرات صرفاً مجموع بر هم کنش های همۀ کوارک ها است . بنابراین ، مدل کوارک ، علاوه بر ساده ساختن دنیای بسیار پیچیدۀ ذرات بنیادی ، ما را به مرز شناخت قوی ترین ( و تا کنون اسرار آمیز ترین ) نیروی طبیعت نیز رهنمون می شود .

  امتیاز: 0.00