منو
 کاربر Online
539 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 08 آبان 1389 [12:16 ]
  فلاسک ها
 

فلاسک ها

وسیله ی دیگری که مانع از فرار تابش گرمایی می شود فلاسک است . در واقع ، این وسیله ی هوشمندانه برای جلوگیری از اتلاف گرما از طریق رسانش و همرفت و همین طور تابش طراحی شده است . این وسیله در واقع یک بطری در داخل بطری دیگر است ، که این دو فقط در فاصله ی لبه با هم یکی می شوند . بطری داخلی حاوی ماده ای است که می خواهیم دمایش ثابت بماند . اتلاف گرمای ماده از طریق رسانش به میزان زیاد کاهش می یبابد چون گرما نمی تواند به جز به طرف بالا و در امتداد دیواره های شیبشه ای نازک بطری داخلی و سپس در پوش چوب پنبه ای مسیر دیگری را بپیماید . شیشه و چوب پنبه ، هر دو ، رساناهای ضعیفی برای گرما هستند .

تصویر

گرما نمی تواند از طریق همرفت از بطری داخلی به خارجی منتقل شود ، زیرا هوای فضای بین دیواره های دو بطری تخلیه شده است . بر اثر این کار تولید می شود و خلا نمی تواند مانند هوا گرما را از طریق همرفت منتقل کند .
سرانجام ، با نقره اندود کردن سطح خارجی بطری داخلی و سطح داخلی بطری خارجی ، انتقال گرما از طریق بطری داخلی به خارجی بسیار کم می شود . پوشش درخشان و آینه مانند نقره ای تابش گرما از بطری داخلی را کم می کند . هر گرمایی که در شیشه ی بطری داخلی نفوذ کند از سطح نقره اندود بطری خارجی باز می تابد .
با این محافظت سه گانه ، محتوای فلاسک را می توان به مدت 24 ساعت یا بیشتر نگه داشت . همین طور فلاسک ها می توانند غذاهای سرد را در دمای ثابت حفظ کنند . گرما به بطری داخلی وارد نمی شود و محتوای آن را گرم نمی کند .

  امتیاز: 0.00