منو
 صفحه های تصادفی
باکت خوشه و گسترش
امام سجاد علیه السلام در شام
علت رشد تجارت و بازرگانی در عهد صفویه چه بود؟
اوربیتالهای s
پیام:صفحه رفع ابهام
الجایتو ایلخان مغول
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
هرباریوم
چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟
تکامل گیاهان
 کاربر Online
318 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  جمعه 30 مهر 1389 [07:23 ]
  برخورد کهکشان ها موجب به وجود آمدن عشق می شود، نه جنگ
 

تصویر جدید هابل از کهکشان های هدایت گر هنوز واضح ترین تصویر از این نوع جفت کهکشان های ادغام شونده می باشد. همانطور که دو کهکشان به یکدیگر برخورد می کنند ، میلیاردها ستاره متولد می شوند ، که اغلب به صورت ستاره های گروهی و خوشه ای می باشند. درخشان ترین و فشرده ترین آنها ستاره های ابر خوشه ای نامیده می شوند.
مترجم: پرستو خسرویان
منبع: universetoday

تصویر

  امتیاز: 0.00