منو
 صفحه های تصادفی
دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی
نوترینو
اتر شترن
آپوفیلیت
خواهر شیلهه
عضله قلب
محبت پیامبر به جابر
عالمان برجسته در علم لغت، تفسیر و ادب عربی در عصر سلجوقی
ویروسهای چند جزئی
همراهان حضرت مهدی در زمان غیبت
 کاربر Online
509 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 18 مهر 1389 [06:38 ]
  رسانایی در گازها
 

رسانایی در گازها

گازهای معمولی عایق های خوب، اما گازهای یونیده رساناهای خوبی هستند. مثلاً، هوای معمولی عایق است، اما هوای یونیده که بر اثر آذرخش تشکیل می شود، یک رسانای خوب است.. این هوای یونیده حاوی آمیزه ای از یون های مثبت و الکترون های آزاد است ؛ حرکت بار در چنین مخلوطی عمدتاً ناشی از حرکت الکترون هاست. چنین گاز یونیده ای را پلاسما می گویند.

گاز وقتی یونیده می شود که بر مولکول های آن نیروهای الکتریکی بزرگ، ناشی از تمرکز شدید بار الکتریکی، مانند تمرکز بار الکتریکی در ابر تندری، وارد می آید. نیروهای الکتریکی وارد بر مولکول های هوا، یونش ناگهانی و ویرانگری، در مجرای نسبتاً باریکی از هوا، مابین ابر و زمین، ایجاد می کنند. بار الکتریکی ابر تندری از این مجرا به سرعت به زمین می ریزد، و آذرخش را تولید می کند.

تصویر

  امتیاز: 0.00