منو
 صفحه های تصادفی
نقش
کارشناس حفاظت نباتات
محاصره امام حسین و یارانش در کربلا
رخساره ها و محیطهای رسوبی
عدم تعیین وقت برای ظهور - پیشوایان معصوم
ریشه پیدایش اندیشه شانس و بخت
گسل تبریز
ویژگیهای زیست محیطی ایران
کوولین
حرکت ذره در میدان الکترومغناطیسی
 کاربر Online
609 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 18 مهر 1389 [06:37 ]
  رسانایی در مایع ها
 

رسانایی در مایع ها

مایع های حاوی یون (اتم یا مولکولی که اضافه یا کمبود الکترون دارد) نیز رساناهای خوبی هستند. مثلاً، مایع محلول آب نمک معمولی حاوی یون های NA و CL است. حرکت بارها در این محلول ناشی از حرکت این یون هاست. رساناهای مایع با تعداد زیادی یون را از الکترولیت می گویند.

تصویر

در این میان، آب مقطر بسیار خالص رسانای ضعیفی است زیرا فاقد یون است، اما آب معمولی رسانای خوبی است زیرا یون هایی دارد که ناشی از ناخالصی های محلول است. آبی که در همه جای محیط زیست ما وجود دارد بسیاری از مواد را رسانا می کند. مثلاً، زمین (خاک)، عمدتاً به دلیل آب موجود در آن، رسانای نسبتاً خوبی است. به علاوه در روزهای مرطوب بسیاری از مواد عایق یک لایه ی بسیار نازک آب به خود می گیرند، و همین لایه اجازه می دهد بار الکتریکی در تمام سطح این عایق نشت کند ؛ بدینسان، در روزهای مرطوب ذخیره کردن بار روی اجسامی که پایه ی عایق دارند، دشوار است. بافت های نرم بدن انسان رساناهای خوبی هستند، زیرا حاوی مقدار زیادی آب، با تعداد فراوانی یون هستند. اما، پوست خشک بدن عایق نسبتاً خوبی است، و به همین دلیل در برابر خطرهای تماس اتفاقی با سیم های برق، تا حدودی انسان را محافظت می کند.

  امتیاز: 0.00