منو
 کاربر Online
651 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 18 مهر 1389 [06:30 ]
  برق گرفتگی ونکاتی برای رعایت ایمنی
 

برق گرفتگی ونکاتی برای رعایت ایمنی

پوست انسان عایق نسبتاً خوبی است، که در برابر آسیب های ناشی از عبور جریان برق، می تواند تا حدودی محافظت کند. مقاومت یک سانتی متر مربع در پوست خشک بدن انسان در تماس با یک رسانا می تواند تا 105 اهم برسد. اما، مقاومت حساسیت زیادی به ضخامت، رطوبت، و دمای پوست دارد، و با بزرگی اختلاف پتانسیل تغییر می کند.
توان الکتریکی در ایران عمدتا به صورت متناوب، AC، است. این جریان ها نوسانی اند، که جهت آن به طور دوره ای معکوس می شود (دوره ی متناوب استاندارد یا متعارف جریان متناوب برق شهر 1/50 ثانیه است). از آنجا که در قسمت اعظم شوک های الکتریکی تصادفی (برق گرفتگی) جریان متناوب دخیل است، تأکید بحث زیر در مورد آثار جریان الکتریکی متناوب بر بدن انسان است.
در برق گرفتگی معمولی، جریان از طریق دست ها (بر اثر تماس با یک پایانه ی چشمه ی نیروی محرکه ی الکتریکی) وارد بدن می شود و از پا (در تماس با زمین، که پایانه ی دیگر چشمه ی نیروی محرکه ی الکتریکی را برای اکثر مدارهای a.c تشکیل می دهد، خارج می شود). به این ترتیب، بدن نقش یک مقاومت را دارد که مدار الکتریکی را می بندد (شکل زیر).

تصویر

آسیب وارد به بدن به مقدار جریان بستگی دارد که از آن می گذرد. جریانی در حدود A 001/0 فقط باعث سوزش مختصری می شود. جریان های بالاتر درد و گرفتگی عضلانی شدید را پدید می آورد. اگر رسانایی الکتریکی، مانند کابل لخت برق، با دست تماس پیدا کند، شخص برق گرفته بر اثر انقباض عضلانی نمی تواند دست خود را از رسانا رها کند. مقدار جریانی که شخص برق گرفته می تواند دست خود را از رسانا رها کند، حدود A01/0 است. اگر جریان از این مقدار بیش تر باشد دست قربانی به رسانا قفل می شود. هرگاه مدار در ظرف چند ثانیه قطع نشود، آن قسمت از پوست که با رسانا در تماس است دچار سوختگی می شود و تاول می زند. این آسیب به نحو چشمگیری مقاومت پوست را کم می کند، که می تواند به افزایش مهلک جریان منجر شود.

تصویر

جریان متناوبی در حدود A 015/0 که از دست ها وارد و از طریق بدن به پاها برود عضله های سینه را منقبض و تنفس را متوقف می کند ؛ اگر این فرایند چند دقیقه طول بکشد به مرگ بر اثر خفگی خواهد انجامید. جریانی در حدود A 07/0 در ظرف چند ثانیه منجر به انقباض غیر ارادی و موضعی عضله های قلب، و ضرباهنگ طبیعی نبض و تلمبه زنی خون متوقف می شود. این عمل معمولاً حتی هنگامی که قربانی را از مدار برق جدا کرده باشند ادامه می یابد؛ پیامدهای این نوع برق گرفتگی کشنده است مگر آن که امکان کمک های اولیه ی درمانی و پزشکی در دسترس باشد.
کمک به شخص برق گرفته باید ابتدا از قطع برق آغاز شود. وقتی کلید، پریز یا فیوزی برای قطع جریان در دسترس نیست، باید با یک تکه ماده ی عایق، مانند تکه چوبی خشک یا قطعه ای طناب، وی را از رسانای حامل جریان، جدا کرد. امدادگر باید از اتصال الکتریکی اجتناب کند. اگر برق گرفته نفس نکشد، باید فوراً به او تنفس مصنوعی داده شود. اگر نبض وی نمی زند، باید شخصی آموزش دیده شروع به ماساژ دادن قلب وی کند تا قلب او شروع به کار کند و امکان ادامه ی درمان وی فراهم آید.

تصویر

  امتیاز: 0.00