منو
 کاربر Online
923 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 17 مهر 1389 [14:24 ]
  مشاهده پرتوهای پر انرژی کهکشانی به وسیله پاملا (PAMELA) بعنوان یک ماهواره همراه
 

ماموریت پاملا (PAMELA) بعنوان یک ماهواره همراه، مشاهده پرتوهای پر انرژی کهکشانی است. پرتوهای کیهانی می توانند ذراتی مانند پروتونها، الکترونها، هسته تمام اتمها یا اجزای دیگر باشند که تا سرعتهای بالا شتاب پیدا کرده اند و اغلب از منابع مرموز و فاصله های کیهانی هستند. در بین انواع این ذرات پاملا توانسته است پوزیترونهای گریزانی را شناسایی کند. این ضد ذره ی الکترون بدلیل کمیابی ضد ماده در کل جهان تقریبا نایاب است. اگرچه علی رغم تعجب زیاد ستاره شناسان پاملا مقدار زیادی در رنج 10 تا 100 گیگا الکترون ولت گزارش کرده است. در رنج های بالاتر ( 100 گیگا الکترن ولت تا 1 ترا الکترون ولت) ستاره شناسان افزایشهایی را در پوزیترون و الکترون پیدا کرده اند. این نتیجه نشان میدهد که چیزی واقعا قادر به خلق این ذرات در این سطحهای انرژی می باشد. تعداد زیادی از مقالات برای توضیح این پدیده چاپ شده است. توضیحات از `بارش ذراتی که از برخورد پرتوهای پرانرژی تر با ماده میان ستاره ای خلق می شوند تا فروپاشی ماده تاریک ،ستاره نوترونی، تپ اخت، ابرنواخترها و انفجار پرتوهای گاما تغییر می کند. در حقیقت تعداد زیادی از وقایع انرژی های بالا و کافی برای تولید همزمان ذرات از انرژی را در روند تولید جفت (pair production) ایجاد می کنند. اگرچه تعداد ذرات تولید شده ممکن است محدود باشد. تاثیراتی از قبیل تقویت ذرات باردار و تابش، می تواند انرژی آنها را در مسافت های زیاد و مانند آن گرفته و انرژی تا زمان رسیدن به حسگرهای پاملا ممکن است خیلی پایین باشد که این افزایش رنج را توضیح دهد و از اینجا ستاره شناسان حدس می زنند مسئول این حوادث در جهان محلی هستند .ستاره های نوترونی یکی از اجرام بالقوه ای هستند که در ابرنواخترها تشکیل می شوند و در زمان چرخش سریع مقدار زیادی انرژی آزاد و میدانهای قوی مغناطیسی به شکل تپ اختر بوجود می آورند. اما کوتوله های سفید، محصولات مرگ آرام ستاره هایی هستند که به اندازه کافی بزرگ نبوده اند که تولید ابر نو اختر را کنند ولی ممکن است قادر به تولید همین اثر را داشته باشد. مشکلات تشکیل یک تپ اختر کوتوله ای سفید اینست که کوتوله های سفید به آن اندازه کوچک فروپاشیده نمی شوند، آنها آنقدر سریع نمی چرخند که مکان زاویه ایشان را حفظ کنند .
مترجم: ملیحه حدادی
منبع :universetoday

تصویر

  امتیاز: 0.00