منو
 کاربر Online
743 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [06:10 ]
  شما چند اتم هستید؟
 

شما چند اتم هستید؟


تعداد اتم‌های بدن یک دانش آموز 50 کیلوگرمی را برآورد کنید. توجه داشته باشید که بدن انسان عمدتاً آب است که جرم مولی آن 18 گرم بر مول و هر مولکول آب سه اتم دارد.
با یک محاسبه ی ساده مل توانید نشان دهید تعداد اتم‌های بدن یک دانش آموز 50 کیلوگرمی برابر 1/5 ضربدر 10 به توان 27 است.

  امتیاز: 0.00