منو
 کاربر Online
529 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:08 ]
  فرایند ترمودینامیکی در یک حشره
 

فرایند ترمودینامیکی در یک حشره


نوعی سوسک آفریقایی می‌تواند فواره‌ای از افشانه‌ی دفاعی از نوک قابل حرکت شکم خود به بیرون بریزد (شکل زیر). در بدن سوسک محل‌هایی برای ذخیره‌ی دو ماده‌ی شیمیایی متفاوت وجود دارد که وقتی سوسک احساس خطر کند این مواد شیمیایی در یک اتاقک واکنش ترکیب می‌شوند و ترکیبی به وجود می‌آید که با گرمای واکنش از20 درجه ی سلسیوس تا 100 درجه ی سلسیوس گرم می‌شود. فشار زیاد حاصل شده امکان می‌دهد تا این ترکیب با سرعت‌هایی تا 19 متر بر ثانیه به بیرون پاشیده شود ، و متجاوزانی از هر نوع را دور سازد. (سوسک نشان داده شده در شکل زیر 2 سانتی متر طول دارد).

تصویر

  امتیاز: 0.00