منو
 کاربر Online
960 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:07 ]
  نقطه‌ی شبنم
 

نقطه‌ی شبنم

فشار بخار آب با کاهش دما کاهش می‌یابد. اگر مقدار بخار آب موقع سرد شدن هوا در هوا ثابت بماند ، دمایی به نام نقطه‌ی شبنم فرا می‌رسد که در آن فشار جزئی و فشار بخار منطبق‌اند و بخار اشباع شده است. اگر هوا باز هم سرد شود ، بخار به مایع چگالیده می‌شود تا این که فشار جزئی دوباره مساوی فشار بخار در آن دما شود.

  امتیاز: 0.00