منو
 صفحه های تصادفی
پیشینه ی حکمرانی سامانیان در ماوراء النهر
ویژگیهافضایی وزمانی خشکسالی
انقلاب سفید
پریخان خانم، که بود و نقش او در این دوره تا چه حد بود ؟
پیراهن «فوتبال»
لایه اوزون
توفان مغناطیسی
بیندهیمیت
اجتماع در عهد صفویه
امام عسگری علیه السلام و خبر از غیب
 کاربر Online
622 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:04 ]
  قطره‌های باران
 

قطره‌های باران

اگر اثرهای هوا که بر قطره‌های در حال سقوط باران عمل می‌کنند نادیده گرفته شوند ، آن‌گاه می‌توانیم قطره‌های باران را مانند جسم‌های در حال سقوط آزاد بدانیم. ابرهای بارانی به طور نوعی چند صد متر بالای زمین هستند. اگر قطره‌های باران را به صورت جسم‌های در حال سقوط آزاد در نظر بگیریم و سرعت برخورد آن‌ها با زمین حدود 60 متر بر ثانیه خواهد بود. بنابراین نادیده گرفتن اثرهای هوا بر قطره‌های باران در حال سقوط به هیچ وجه تقریب خوبی نیست زیرا سرعت برخورد قطره ‌های باران با زمین بسیار کم تر از این مقدار است.

  امتیاز: 0.00