منو
 کاربر Online
607 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:04 ]
  سرویس تنیس
 

سرویس تنیس

در سریع‌ترین سرویس تنیسی که اندازه‌گیری شده ، توپ با سرعت14/73 متر بر ثانیه از راکت جدا شده است. یک توپ تنیس به هنگام زدن سرویس به طور نوعی30 میلی ثانیه با راکت تماس دارد و ضربه از حال سکون بر آن وارد می‌شود. شتاب را ثابت فرض کنید. فکر می کنید شتاب توپ در طی این سرویس چقدر است و توپ در حین زدن سرویس چه فاصله‌ای را پیموده است؟ محاسبه ای ساده به کمک معادله های حرکت با شتاب ثابت نشان می دهد شتاب توب 2440 متر بر مجذور ثانیه و 1/1 متر طی کرده است!

  امتیاز: 0.00