منو
 کاربر Online
543 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:03 ]
  توپ سریع
 

توپ سریع

سرعت سریع‌ترین توپ بیسبال به هنگام پرتاب 45 متر ب ثانیه اندازه گرفته شده است. اگر پرتاب کننده‌ی توپ در فاصله‌ای برابر با توپ در تماس بوده و شتاب ثابتی ایجاد کرده باشد ، فکر می کنید چه شتابی به توپ داده است ، و پرتاب توپ چه مدت طول کشیده است؟
محاسبه ای ساده به کمک معادله های حرکت با شتاب ثابت نشان می دهد شتاب توب 675 متر بر مجذور ثانیه و پرتاب آن مدت 067/0 ثایه طول می کشد.

  امتیاز: 0.00