منو
 صفحه های تصادفی
تهیه صابون در آزمایشگاه
ماه جمادی الثانی، جمادی الآخر
ضمیر
رویش و ریزش دندان
گیتهای منطقی
عماره بن ولید
طیف نمایی جذبی
ابن هیثم بصری
حالت طوقه ای
ابو سعید صاعدی یحیی بن محمد
 کاربر Online
229 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:00 ]
  توصیه هایی مفید برای حل مسئله های حرکت با شتاب ثابت
 

توصیه هایی مفید برای حل مسئله های حرکت با شتاب ثابت

1. نخست تصمیم بگیرید که مبداء مختصات کجاست و جهت مثبت محور کدام است. ساده‌ترین گزینه اغلب آن است که ذره را در زمان در مبداء بگذارید ، آنگاه است. رسم نمودار حرکت که مختصات و بعضی مکان‌های بعدی ذره را نشان دهد سودمند است.

2. به خاطر آورید که گزینش جهت مثبت محور خود به خود جهت‌های مثبت سرعت x و شتاب x را نیز تعیین می‌کند. اگر x در طرف راست مبدأ مثبت است ، در این صورت v و a نیز به سوی راست مثبت‌اند.

3. مسئله را با کلمه‌ها دوباره بیان کنید ، و سپس آن را به زبان نمادها و معادله‌ها برگردانید. ذره چه وقت به یک نقطه‌ی معین می‌رسد (یعنی مقدار t در آن نقطه چقدر است)؟ وقتی سرعت x ذره دارای مقدار مشخصی است ذره در کجاست (یعنی وقتی مقدار مشخصی دارد مقدار x چقدر است)؟

4. فهرستی از کمیت‌های نظیر x ، v ، a ،سرعت اولیه و مکان اولیه و t درست کنید. به طور کلی بعضی از این کمیت‌ها معلوم و بعضی از آن‌ها نامعلوم‌اند. مقدار کمیت‌های معلوم را بنویسید و تصمیم بگیرید که کدام یک از کمیت‌های نامعلوم متغیرهای هدف‌اند. گوش به زنگ اطلاعات ضمنی باشید. به عنوان مثال `اتومبیلی در مقابل چراغ راهنمایی ایستاده است` به طور معمول به این معناست که سرعت اولیه صفر است.

5. حل مسئله: معادله‌ای را که فقط شامل یکی از متغیرهای هدف است برگزینید. این معادله را برای متغیر هدف ، تنها با به کارگیری نمادها حل کنید. آنگاه مقدارهای معلوم را قرار دهید و مقدار متغیر هدف را محاسبه کنید. گاهی مجبور خواهید شد که دو معادله‌ی همزمان را برای دو متغیر نامعلوم حل کنید.

6. ارزیابی پاسخ : به دقت پاسخ‌های خود را وارسی کنید و ببینید آیا منطقی‌اند. آیا آن‌ها در گستره‌ی کلی مقدارهایی که شما انتظار دارید قرار دارند؟

  امتیاز: 0.00