منو
 صفحه های تصادفی
اظهارنظرهای موافق:ورود اسلام موهبت است
رؤیای امام حسین علیه السلام در شب عاشورا
ساترن
اعتراف معاویه به عصمت امام حسین علیه السلام
آمین آلیفاتیک
پاسخ امام سجاد علیه السلام به نامه پادشاه روم
انسان شناسی در مکاتب
نمونه ای از احادیث امام باقر علیه السلام
تیره ملاستوماسه
مسلمان شدن عمرو بن جموح
 کاربر Online
521 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [07:00 ]
  توصیه هایی مفید برای حل مسئله های حرکت با شتاب ثابت
 

توصیه هایی مفید برای حل مسئله های حرکت با شتاب ثابت

1. نخست تصمیم بگیرید که مبداء مختصات کجاست و جهت مثبت محور کدام است. ساده‌ترین گزینه اغلب آن است که ذره را در زمان در مبداء بگذارید ، آنگاه است. رسم نمودار حرکت که مختصات و بعضی مکان‌های بعدی ذره را نشان دهد سودمند است.

2. به خاطر آورید که گزینش جهت مثبت محور خود به خود جهت‌های مثبت سرعت x و شتاب x را نیز تعیین می‌کند. اگر x در طرف راست مبدأ مثبت است ، در این صورت v و a نیز به سوی راست مثبت‌اند.

3. مسئله را با کلمه‌ها دوباره بیان کنید ، و سپس آن را به زبان نمادها و معادله‌ها برگردانید. ذره چه وقت به یک نقطه‌ی معین می‌رسد (یعنی مقدار t در آن نقطه چقدر است)؟ وقتی سرعت x ذره دارای مقدار مشخصی است ذره در کجاست (یعنی وقتی مقدار مشخصی دارد مقدار x چقدر است)؟

4. فهرستی از کمیت‌های نظیر x ، v ، a ،سرعت اولیه و مکان اولیه و t درست کنید. به طور کلی بعضی از این کمیت‌ها معلوم و بعضی از آن‌ها نامعلوم‌اند. مقدار کمیت‌های معلوم را بنویسید و تصمیم بگیرید که کدام یک از کمیت‌های نامعلوم متغیرهای هدف‌اند. گوش به زنگ اطلاعات ضمنی باشید. به عنوان مثال `اتومبیلی در مقابل چراغ راهنمایی ایستاده است` به طور معمول به این معناست که سرعت اولیه صفر است.

5. حل مسئله: معادله‌ای را که فقط شامل یکی از متغیرهای هدف است برگزینید. این معادله را برای متغیر هدف ، تنها با به کارگیری نمادها حل کنید. آنگاه مقدارهای معلوم را قرار دهید و مقدار متغیر هدف را محاسبه کنید. گاهی مجبور خواهید شد که دو معادله‌ی همزمان را برای دو متغیر نامعلوم حل کنید.

6. ارزیابی پاسخ : به دقت پاسخ‌های خود را وارسی کنید و ببینید آیا منطقی‌اند. آیا آن‌ها در گستره‌ی کلی مقدارهایی که شما انتظار دارید قرار دارند؟

  امتیاز: 0.00