منو
 صفحه های تصادفی
علت بوجود آمدن باد چیست؟
آثار علامه طباطبایی
کابل و کابل کشی
فجایع باغشاه
حلوای بادام
رشته تکنولوژی پرتو درمانی
جلوگیری از شوک و کنترل آن
کارخانه هواپیماسازی چانگی
طلبکاران شرکت تضامنی
شیخ حسن بن احمد بن عبدالرحمن البناه
 کاربر Online
497 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [06:56 ]
  میزر هیدروژنی
 

میزر هیدروژنی

موج‌های رادیویی تولید شده توسط میزر هیدروژنی را می‌توانید به عنوان استاندارد بسامد به کار برید. بسامد این موج‌ها هرتز است. (هرتز نام دیگری است برای یک چرخه در ثانیه.) ساعتی که توسط میزر هیدروژنی تنظیم می‌شود در هر سال تنها عقب یا جلو می‌افتد

  امتیاز: 0.00