منو
 کاربر Online
1076 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 مهر 1389 [05:56 ]
  میزر هیدروژنی
 

میزر هیدروژنی

موج‌های رادیویی تولید شده توسط میزر هیدروژنی را می‌توانید به عنوان استاندارد بسامد به کار برید. بسامد این موج‌ها هرتز است. (هرتز نام دیگری است برای یک چرخه در ثانیه.) ساعتی که توسط میزر هیدروژنی تنظیم می‌شود در هر سال تنها عقب یا جلو می‌افتد

  امتیاز: 0.00