منو
 کاربر Online
865 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 10 مهر 1389 [12:46 ]
  چاندرا شواهدی از بلعیدن در میان ستاره ها کشف کرده است
 

به تارگی رصدخانه اشعه X چاندرای ناسا شواهدی از فروخورده شدن یک ستاره یا یک سیاره غول پیکر توسط ستاره همدمش یافته است. احتمال وجود چنین ستاره های همجنس خواری، دید تازه ای درباره اینکه وقتی ستاره ها و سیاره هایی که در اطرافشان قرار دارند پیر می شوند چه اثراتی روی هم می گذارند.
به نظر می رسد ستاره موردنظر که BPPiscium (BP Psc) نام دارد بسیار شبیه آینده خورشید ماست با این تفاوت که دیسکی از گاز و گرد و غبار آن را احاطه کرده است.
در داده های اپتیکی یک جفت جت به طول چندین سال نوری در دو جهت مخالف از این سیستم خارج شده است. دیسک و جتها از ویژگی ستاره های جوان است ولی چند نکته (از جمله نتایج به دست آمده به وسیله چاندرا) نشان می دهد که این ستاره BP Psc آن چیزی نیست که در نگاه اول به نظر می رسد.
در حقیقت ستاره شناسان بر این باورند که BP Psc ستاره پیری است که در مرحله غول سرخ قرار دارد و دیسک و جتها نه تنها نشانه جوان بودن این ستاره نیست بلکه نشانه هایی از اثر فعل و انفعالات فاجعه باری است که به تازگی رخ داده و طی آن ستاره یا یک سیاره غول پیکر که در نزدیکی BP Psc وجود داشته توسط این ستاره بلعیده شده است. هنگامی که سوخت هسته ای ستاره ای مانند خورشید به پایان می رسد، منبسط شده و لایه های بیرونی خود را پراکنده می کنند. برای مثال انتظار می رود زمانی که خورشید به غول سرخ تبدیل می شود تا نزدیک زمین گسترش پیدا کند و یا شاید زمین را هم در خود فرو برد.
چند نکته وجود دارد که ستاره شناسان را وادار کرده تا دوباره به این موضوع فکر کنند که BP Psc پیر، چگونه می تواند باشد. اول اینکه، این ستاره در نزدیکی هیچ سحابی تولید کننده ستاره قرار ندارد، همچنین هیچ ستاره جوانی در نزدیکی این ستاره دیده نشده است. دوم اینکه، اتمسفر آن مانند سایر ستاره های پیر در بردارنده مقدار کمی لیتیم است. سوم اینکه، به نظر می رسد که گرانش سطحی آن برای یک ستاره جوان بسیار ضعیف است و بر عکس بیشتر شبیه گرانش سطحی یک غول سرخ است.
در اینجا چاندرا موارد تازه ای را به این ماجرا اضافه می کند. ستاره های جوانی که جرم کمی دارند در تصاویر اشعه X درخشان تر از دیگر ستاره ها دیده می شوند، و بنابراین از رصدهای اشعه X می توان برای تعیین سن ستاره های استفاده کرد. چاندرا از BP Psc اشعه X دریافت می کند ولی این مقدار کمتر از آن است که به یک ستاره جوان تعلق داشته باشد. در عوض این مقدار اشعه X مربوط به غول سرخی است که با سرعت به دور خود می چرخد. طیف اشعه X _ای که از این ستاره منتشر می شود (چگونگی تغییرات مقدار اشعه X با طول موج) با زبانه هایی که در سطح ستاره به وجود می آید یا با فعل و انفعالات میان ستاره و دیسک متناسب است. فعالیتهای مغناطیسی خود ستاره احتمالا به خاطر دینامی است که در اثر چرخش سریع آن به وجود آمده است. ممکن است این چرخش سریع به خاطر پروسه بلعیدن به وجود آمده باشد.
رودولفو منتز جونیور از انستیتو تکنولوژی راچستر می گوید:` به نظر می رسد BP Psc از غذای خود انرژی دریافت کرده است`.
سطح ستاره در طول موجهای مرئی و فروسرخ نزدیک قابل مشاهده نیست.
دیوید رودریگز از UCLA می گوید: ` BP Psc به ما نشان می دهد که ممکن است ستاره هایی مانند خورشید به مدت میلیاردها سال در آرامش زندگی کنند ولی در زمان مرگشان ستاره یا سیاره یا هر دوی آنها را در خود فرو برند`.
اگرچه هنگامی که BP Psc به یک غول سرخ تبدیل شده، هر سیاره ای که در نزدیکی آن قرار داشته، نابود شده است ولی این امکان وجود دارد که مرحله دوم تشکیل سیاره در همین دیسکی که در اطراف این ستاره به وجود آمده اتفاق بیفتد، البته بعد از صدها میلیون سال از نخستین مرحله.
مطالعات اخیر که به کمک تلسکوپ فضایی اسپیتزر انجام شده از شواهدی احتمالی دال بر وجود سیاره ای غول پیکر در دیسکی که BP Psc را احاطه کرده، خبر می دهد. ممکن است این سیاره به تازگی تشکیل شده باشد یا بخشی از سیستم سیاره ای اولیه باشد.
مترجم: مریم نقدی
دانشجوی دانشکده فنی دختران دکتر شریعتی
منبع: universetosay

تصویر

  امتیاز: 0.00