منو
 کاربر Online
582 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 10 مهر 1389 [06:09 ]
  نظر مورخین درباره رابطه روم و پارت ها
 

نظر رومن گریشمن درباره رابطه روم و پارت ها

رومیان زود به قدرت دفاعی پارتیان پی بردند. رومیان دانستند که تمایلات تعرضی آنان خطا و سیاست کسانی که در صدد فتوحاتی در شرق فرات بودند، بس باطل بوده است. اگوست (اکتاویوس اگوستوس) (auguste) که شاید در آغاز اندیشه مطیع کردن آسیا منجمله تسخیر ممالک اشکانی را داشت، تغییر عقیده داد و در صدد مصالحه برآمد. در چنین صورتی پارت‌ها نمی‌توانستند برای روم تهدیدی به شمار روند. از طرف دیگر، تشکیلات اجتماعی، اغتشاشات متعدد در کاخ‌ها، منازعات بین خاندان‌ها یپارتی، تمایلات تجزیه‌طلبی اتباع، فقدان نیرو در قدرت مرکزی پارت موجب آن بود که رومیان با کشو رمزبور رفتاری دوستانه در پیش بگیرند. این تغییر روش باعث شد که ایرانیان بعد از مرگ کراسوس تمام علائم و پرچم‌ها یرومی را به آن دولت بازگردانند و در مقابل بعضی از شاهان پارتی از بیم خطر قتل فرزندان خویش آنان را به روم بفرستند.
منبع: تاریخ اجتماعی ایران نوشته راوندی ص 562

نظر ویل دورانت مورخ معاصر درباره پارت‌ها

ویل دورانت مورخ معاصر امریکائی در کتاب‌های تاریخ تمدن خود تحت عنوان قیصر و مسیح جلد نهم به ترجمه علی اصغر سروش و جلد هشتم به ترجمه پرویز داریوش نظریاتی درباره پارت‌ها دارد که خلاصه ای از آن را به رشته تحریر می‌کشیم. او بر این نکته تاکید دارد که اختلافات پارت‌ها و رومی‌ها بر سر تصاحب ارمنستان بوده‌است و با آن که زمان‌های قیصر اگوست و نرون، ارمنستان سیادت روم را به رسمیت شناخت ولی هم چنان فرهنگش ایرانی بود و به طور کلی به سوی پارت‌ها گرایش داشت.
ویل دورانت با پاره‌ای از مورخین رومی و یونانی هم عقیده است که پارت‌ها شعبه ای از سکاها و سیت ها بوده‌اند و جمله‌ای زیبا درباره پارتی‌ها می‌گوید «اعیان و اشراف پارت هنر زندگی را بر زندگی هنری ترجیح می‌دادند» پارت‌ها در پوشش مانند رومیان نبودند. آن‌ها نیم تنه و شلوارهای گشاد می‌پوشیدند. جنگجویانی دلاور و دشمنانی آبرومند بودند و با اسیران خویش رفتاری شایسته داشتند. آن‌ها بر حسب استطاعت خود چند زن می‌گرفتند. زنان خود را در چادر و در خانه نگه می‌داشتند و خیانت زوجات خویش را سخت مجازات می‌کردند. آن‌ها در اولین ملتی بودند که به رومی‌ها نفت و مواد سوختی از خوزستان فعلی و بابل به روم صادر می‌کردند. و کیش مهر پرستی از ایران وارد اروپا شد و این کار بزرگترین رسوخ فرهنگ دینی مشرق زمین به روم بود.

  امتیاز: 0.00