منو
 صفحه های تصادفی
گ.مدعیان امامت
بهشت
واکسن تومور سرطانی مغز
پرنده آواز خوان
اجرای دستور به دستور و کنترل خطاها
نخود سبز
کاربردهای لیزر
آلودگیهای زیست محیطی ایران
آداب برخورد
فرایند انفجار بمب شکافتی
 کاربر Online
555 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  شنبه 10 مهر 1389 [05:42 ]
  نظرپلوتارک در مورد سورنا
 

منبع: تاریخ اجتماعی ایران نوشته راوندی جلد اول ص 584
سورن (سورنا) در ثروت و بزرگی و افتخار بعد از شاهنشاه، شخص اول ایران بود. از حیث لیاقت سرآمد پارتیان به شمار می‌آمد. از لحاظ بلندی بالا و حسن اندام، مانند نداشت. هنگام لشکرکشی هزار شتر بارو بنه او را می برد و دویست ارابه ویژه حمل همسران و متعه ها (صیغه ) بود هزار سوار زره پوش و عده زیادتری سرباز سبک اسلحه دررکاب او می رفت ، زیراروی هم ده هزار سوار داشت که قسمتی از گماردگان او و بندگان او بودند . در روز نبرد خود را می آراست و زینت می کرد و در جلو سپاه خویش حرکت می کرد . دلیری او به حدی مشهور بود که با زیبایی زنانه او نمی‌ساخت زیرا سورنا بنا به رسم مادها روی خود را آرایش می‌کرد و گیسوان خود را به دو قسمت می‌نمود. اما سایر پارتها گیسوان خود را به رسم «سکاها» (اسکیت‌ها) بلند و ژولیده می‌گذاشتند تا هیبتی وحشتناک داشته‌باشند. عاقبت شاه از قدرت سورن به رشک آمده و او را کشت.

  امتیاز: 0.00