منو
 صفحه های تصادفی
ورمی کولایت
حضرت ابراهیم علیه السلام
اعتراف معاویه به اعلم بودن حضرت علی علیه السلام
شیمی در کشاورزی
سیاره عطارد
سوانح مفصلی
فضیلت روز جمعه
ایهرپت کردیر یا «کرتیر» موبَد موبَدان و دارنده دانش دینی عهد ساسانی
تبادلگر یونی
سفته
 کاربر Online
1084 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 16 شهریور 1389 [17:39 ]
  كشف منظومه خورشيدي داراي هفت سياره
 

دانشمندان رصدخانه اروپاي جنوبي در فاصله يكصد سال نوري يك ستاره شبه خورشيدي داراي هفت سياره را شناسايي كردند. اين در حالي است كه يكي از اين سيارات ممكن است كوچكترين سياره يافت شده خارج از منظومه شمسي باشد. رئيس اين گروه با اعلام اين كشف خاطرنشان كرد كه ما با اين كشف وارد دوره جديدي از كشفيات منظومه هاي پيچيده شده ايم و اين مطالعات در زمينه درك نيروي گرانش متقابل بين سياره اي و چگونگي شكل گيري منظومه ها در دراز مدت به ما كمك خواهد كرد.
مترجم: مليحه حدادي
منبع: Universetoday

تصویر

  امتیاز: 0.00