منو
 کاربر Online
838 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 شهریور 1389 [09:11 ]
  نگاهی به ساختمان داخلی ولت سنج
 

نگاهی به ساختمان داخلی ولت سنج

ولت سنج وسیله ای است برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ بین دو نقطه ی A و B در مداری الکتریکی یا مقدار نیروی محرک الکتریکی (emf) مربوط به یک منبع مولد اختلاف پتانسیل (که نمونه ی آن پیل یا باتری الکتریکی است). آنچه با ولت سنج خوانده می شود، بر حسب ولت (یا ژول بر کولن) است. چنانچه قرار باشد که اختلاف پتانسیل (یا ولتاژ) بین دو نقطه از مداری اندازه گیری شود، سیم های اتصال اندازه گیری ولت سنج را به آن دو نقطه وصل می کنند. در این حالت، ولت سنج مقدار را می خواند، که در آن B نقطه ای است که سیم رابط قرمز (+) به آن وصل می شود و A نقطه ای است که سیم رابط مشکل (-) به آن متصل می شود.

فرض کنید که بخواهیم افت ولتاژ در دو سر یک مقاومت را در مداری اندازه گیری کنیم. در این صورت، ولت سنج را به دو سر مقاومت به صورت موازی وصل می کنیم. اما ولت سنج ایده آل نباید شدت جریان گذرنده از مقاومت یا بقیه ی مدار را تغییر دهد. بنابراین، مقدار مقاومت هر ولت سنج ایده آل باید بی نهایت باشد. ولت سنج هایی که در عمل مورد استفاده قرار می گیرند، همان طور که مقاومت های محدودی دارند.

تصویر

  امتیاز: 0.00