منو
 کاربر Online
1125 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 شهریور 1389 [09:08 ]
  آشنایی با فیزیک صفحه های حساس به فشار
 

آشنایی با فیزیک صفحه های حساس به فشار

صفحه های حساس به فشار، قلب وسایل ورودی رایانه را تشکیل می دهند که به عنوان کمک های الکترونیکی شخصی یا کمک های دیجیتالی شخصی عمل می کنند. به کار بردن این وسایل آسان است. مستقیماً با قلم پلاستیکی که خودش هیچ عنصر الکترونیکی ندارد می نویسیم (شکل زیر). وقتی قلم حرکت داده شود نوشته ظاهر می گردد و نرم افزار تشخیص دهنده آن را به صورت ورودی برای رایانه داخلی تفسیر می کند.

زیردستی از دو لایه رسانای شفاف استفاده می کند که بجز وقتی که فشار قلم آن ها را به تماس وادارد از هم فاصله کمی دارند (نقطه P در شکل). جریان I از طرف مثبت لایه بالایی وارد می شود، از نقطه P به لایه پایین جریان می یابد و از این لایه از طرف منفی آن خارج می گردد. هر لایه در مقابل جریان مقاومتی ایجاد می کند که مقدارش به محلی بستگی دارد که P در آن قرار دارد. همان طور که شکل سمت راست نشان می دهد مقاومت های لایه ها متوالی اند، زیرا از هر دو جریان یکسانی می گذرد. ولتاژ دو سر لایه بالایی و ولتاژ دو سر لایه ی پایینی است. در هر مورد، ولتاژ برابر جریان ضربدر مقاومت است.

این دو ولتاژ برای مشخص کردن نقطه ی P و فعال سازی یکی از عنصرها یا تصویر دانه ها در صفحه نمایش بلور مایع که در زیر لایه های شفاف قرار دارد به کار می روند. وقتی قلم حرکت داده شود و عنصری پس از عنصر دیگر در صفحه نمایش فعال گردد، نوشته مشاهده می شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00