منو
 کاربر Online
1443 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 شهریور 1389 [09:04 ]
  جریان های الکتریکی در بدن انسان
 

جریان های الکتریکی در بدن انسان

فعالیت الکتریکی عصب ها و عضله ها باعث تولید جریان های الکتریکی در بدن انسان می شود. در هر جایی که این جریان ها به سطح بدن می رسند، اختلاف پتانسیلی به وجود می آورند که با قرار دادن الکترودها روی پوست بدن قابل اندازه گیری است. الکتروکاردیوگرام (ECG) منحنی تغییرات اختلاف پتانسیل تولید شده در قلب بر حسب زمان و الکتروانسفالوگرام (EEG) منحنی تغییرات اختلاف پتانسیل تولید شده در مغز بر حسب زمان را نشان می دهد. ECG یک وسیله ضروری برای تشخیص بیماری های قلبی و EEG وسیله باارزشی برای تشخیص بعضی اختلال های مغزی است. اشکال چنین اندازه گیری هایی در این است که پتانسیل های سطحی بدن انسان به طور غیرمستقیم به فعالیت اندام های داخلی بستگی دارند. علت این امر آن است که پوست رسانای الکتریکی ضعیفی است و کسر بسیار کوچکی از جریان الکتریکی تولید شده در یک عضو به آن می رسد.
جریان الکتریکی نسبتاً زیاد قلب، میدان مغناطیسی تقریبی گاوس را در اطراف قفسه سینه به وجود می آورد و جریان های الکتریکی ضعیف در مغز، میدان مغناطیسی تقریبی گاوس را در اطراف سر تولید می کنند. این میدان ها از میدان مغناطیسی زمین (حدود 5/0 گاوس) یا حتی از میدان های مربوط به جریان سیم های برق در منازل ( گاوس) ضعیف ترند و برای اندازه گیری آن ها از روش های ویژه ای استفاده می شود.


تصویر

در یکی از این روش ها بدن انسان را داخل اتاقی که توسط دیوارهای آهنی از تأثیر میدان های مغناطیسی خارجی حفاظت می شود قرار می دهند. روش دیگر، اندازه گیری اختلاف اندازه میدان مغناطیسی در دو نقطه نزدیک بدن است. اثر میدان های مغناطیسی خارجی در این دو نقطه یکسان اند و حذف می شوند، در حالی که میدان مغناطیسی بدن انسان در نزدیکی او به طور قابل ملاحظه ای از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر می کند و یکدیگر را حذف نمی کنند. در روش سوم، از این واقعیت استفاده می شود که میدان مغناطیسی خارجی در یک فضای مشخص نسبت به زمان ثابت است و به راحتی از علائم متغیر ناشی از میدان های مغناطیسی بدن انسان قابل تشخیص است. اما در چند سال اخیر با ساخت دستگاه های اسکوبید، به راحتی می توان به اندازه گیری میدان مغناطیسی در قسمت های مختلف بدن انسان پرداخت.

  امتیاز: 0.00