منو
 کاربر Online
859 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 شهریور 1389 [08:59 ]
  فیزیک گیتارهای برقی
 

فیزیک گیتارهای برقی

شکل الف نوعی گیتار برقی را نشان می دهد. در حالی که صدای گیتارهای معمولی (آکوستیکی) به تشدید صوتی که در کاسه خالی آن توسط نوسان سیم ها به وجود می آید وابسته است، گیتار برقی سازی است که در کاسه آن قطعه های الکتریکی و الکترونیکی زیادی وجود دارد و در کاسه آن تشدیدی رخ نمی دهد. در عوض، نوسان های سیم های فلزی توسط «پیکاپ های» الکتریکی به صورت سیگنال هایی به تقویت کننده و سپس بلندگوها فرستاده می شود.

اساس ساختمان پیکاپ در شکل ب نشان داده شده است. سیمی که ساز را به تقویت کننده وصل می کند دور یک آهنربای کوچک پیچیده شده است. میدان مغناطیسی آهنربا یک قطب شمال و یک قطب جنوب در قسمتی از سیم فلزی که درست بالای آهنرباست، ایجاد می کند. این قسمت از سیم میدان مغناطیسی خودش را دارد. وقتی سیم نواخته شد و به نوسان درآمد، حرکت آن نسبت به پیچه شار میدان مغناطیسی عبوری از پیچه را تغییر می دهد و یک جریان القایی در پیچه به وجود می آید. وقتی سیم نسبت به پیچه دور و نزدیک شود و نوسان کند، جریان القایی در پیچه با همان بسامدی که سیم نوسان می کند تغییر جهت می دهد و سیگنالی با همین بسامد به تقویت کننده و بلندگو فرستاده می شود.


تصویر

در این نوع گیتارها، در انتهای سیم ها (روی قسمت پهن بدنه گیتار) سه گروه پیکاپ قرار دارند. گروهی که به انتهای سیم ها نزدیک ترند نوسان های با بسامدهای بالا و گروهی که دورتر از انتهای سیم ها قرار دارند، نوسان های با بسامدهای پایین را به دست می دهند. نوازنده با استفاده از کلید انتخاب روی گیتار می تواند انتخاب کند کدام گروه یا جفت گروه سیگنال های خود را به تقویت کننده و بلندگو بفرستد.

نوازندگان گاهی برای داشتن احاطه بیش تر به آنچه می نوازند، سیم هایی را از پیچه های پیکاپ گیتار خود باز می کنند تا تعداد دور آن ها را تغییر دهند. با این روش آن ها مقدار emf القا شده در پیچه را تغییر و حساسیت نسبی آن ها را تغییر می دهند. حتی بدون انجام این کار نیز می توان مشاهده کرد که گیتارهای برقی نسبت به گیتارهای آکوستیکی کنترل بیشتری روی کیفیت صداها دارند.

  امتیاز: 0.00