منو
 صفحه های تصادفی
تنیس
الیوین
دو خانه
ایمنی عمومی
آغاز مبارزات امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
تأسیس و تثبیت حکومت اموی اندلس
بیماری امام حسین در سفر مکه
تاجگذاری محمدعلیشاه
ابو منصور موید الدوله دیلمی
بریر بن خضیر همدانی
 کاربر Online
828 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 14 شهریور 1389 [10:06 ]
  مواد مغناطیسی آلاینده
 

مواد مغناطیسی آلاینده

ذره های ریز مواد غیر آلی به طور عمده از طریق استنشاق به طور پیوسته وارد بدن ما می شوند. معدن چیان، جوش کاران و گروه های دیگر که به علت حرفه خود در معرض غبارها و دودهای صنعتی قرار دارند، ممکن است بر اثر جمع شدن ذره های ریز در نای و شش ها به اختلال های ریوی دچار شوند.

بیش تر غبارهای صنعتی و معدنی حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از ترکیب های فرومغناطیسی اند که این مواد می توانند در میدان مغناطیسی خارجی مغناطیده شوند. به این ترتیب، چنانچه ترکیب های غباری که تنفس می شود معلوم باشد، با اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از ذره های مغناطیده می توان مقدار و توزیع آلودگی در شش ها را تعیین کرد. این روش، که مغناطونوموگرافی (MPG) نامیده می شود، در سطح جمعیت های بزرگ، برای نظارت و کنترل سطح آلودگی دراز مدت ریوی به کار گرفته می شود. اخیراً با دقیق تر کردن این روش، فیزیولوژیست ها توانسته اند به بررسی سازوکار پاک سازی شش ها در سطح سلولی بپردازند.

  امتیاز: 0.00