منو
 کاربر Online
232 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 14 شهریور 1389 [10:05 ]
  مغناطیس و بشر
 

مغناطیس و بشر

انسان در معرض قوی ترین میدان های مغناطیسی هم که قرار بگیرد احساس فیزیکی چندانی نخواهد داشت.
اخیراً بر مبنای اظهارات بعضی از بیمارانی که مورد تصویرگری تشدید مغناطیسی قرار گرفته اند، عوارضی برای میدان های مغناطیسی گزارش شده است، اما این گزارش ها هنوز به اندازه کافی مستند نیستند. یکی از مواردی که نیاز به بررسی دقیق تر دارد تأثیر احتمالی میدان های مغناطیسی قوی بر گردش خون در مویرگ هاست. از ظواهر امر چنین برمی آید که نیروهای مغناطیسی وارد بر گلبول های قرمز، ممکن است منجر به توقف گردش خون در مویرگ های عمود بر جهت میدان مغناطیسی شود. نکته قابل توجه در این مورد این است که میان ناراحتی هایی که بعضی بیماران پس از MRI از آن شاکی بوده اند و عوارضی که غواص ها پس از صعود سریع به سطح آب به آن دچار می شوند (کاهش ناگهانی فشار هم باعث اختلال های مویرگی می شود) مشابهت هایی وجود دارد.

تأثیرهای احتمالی میدان های مغناطیسی بر مغز و سلسله اعصاب نیز احتیاج به بررسی دارد. تحریک مستقیم عصب های کنترل کننده اندام ها با میدان مغناطیسی ممکن شده است و هم اکنون بخشی از آزمایش های عادی سلسله اعصاب است. تغییراتی در علائم تحریکی مغز انسان در میدان های مغناطیسی خارجی نیز گزارش شده است.

امروزه بیومغناطیس حضوری چشمگیر در عرصه تشخیص پزشکی و بهداشت عمومی دارد و شایسته است جامعه علمی و عامه مردم به اهمیت این تحول عمده واقف شوند.

  امتیاز: 0.00