منو
 صفحه های تصادفی
هوا را چطور می توان فشرده و متراکم کرد؟
زنده شدن گروهی ازاموات
مقالات جدید زیست شناسی
برف
توریت
بزرگترین آیه خداوند
سیستم Bluetooth
مرگ خورشید تصویر
خدا شناسی فطری است یعنی چه
آق قویونلو
 کاربر Online
671 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 14 شهریور 1389 [09:01 ]
  دستگاه اسکویید
 

دستگاه اسکویید

میدان های مغناطیسی بدن انسان بسیار ضعیف هستند و برای اندازه گیری آن ها باید مغناطیس سنج های بسیار حساس به کار برد. در حال حاضر چنین مغناطیس سنج هایی به نام اسکویید ساخته شده اند. این مغناطیس سنج ها قادر به اندازه گیری میدان هایی به کوچکی تسلا هستند. با استفاده از این اسکوییدها، می توان میزان آهن موجود در قسمت های مختلف بدن انسان را تعیین کرد.

شکل زیر یک دستگاه اسکویید را نشان می دهد که در حال اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده در مغز است. بزرگی میدان مغناطیسی به هنگام فعالیت لحظه ای مغز 3 ضربدر 10 به توان منفی 12 تسلا و در موقع تحریک بینایی 5 ضربدر 10 به توان منفی 13 تسلاست.

تصویر

  امتیاز: 0.00