منو
 کاربر Online
1191 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 14 شهریور 1389 [09:46 ]
  بیوالکتریسیته
 

بیوالکتریسیته

در سلول های اغلب جانداران، بین داخل و خارج سلول اختلاف پتانسیل وجود دارد. این امر در سلول های عصبی و عضله ای بارزتر است و اختلاف پتانسیل داخل سلول در موقع استراحت، نسبت به پتانسیل خارجی آن است. یک جریان عصبی در واقع حاصل تغییر این پتانسیل است که در طور رشته عصبی یا آکسون منتشر می شود. جریان های عصبی علائم اطلاعاتی را از سلول های حسی به مغز می برند و علائم فرمان را از مغز به سلول های عضله ای برمی گردانند.

تصویر

یک جریان عصبی به محض رسیدن به رشته عضلانی، تغییر پتانسیل مشابهی را در طول رشته منتشر می کند که رشته عضلانی را منقبض می کند. بنابراین، الکتریسیته در اندام های حسی- عضله ای جانداران نقش مهمی دارد.

  امتیاز: 0.00