منو
 صفحه های تصادفی
چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی
توابع مولد معمولی
تاج خورشید
سامار
ابوالقاسم علی بن ابوجعفر میکال
شعر آزاد
آزمایش تیتر کردن اسید و باز
پروتاندر
تنوع در ساختار کروموزومها
اخبار علمی فیزیک
 کاربر Online
624 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 14 شهریور 1389 [09:39 ]
  تک قطبی مغناطیسی
 

تک قطبی مغناطیسی

اگرچه هیچ کس نتوانسته است آهنربایی را به دو قطب مجزای شمال و جنوب تقسیم کند، حداقل از زمانی که پی ئر ماری کورتی، در سال 1269 مقاله ای درباره ی خواص مغناطیسی نوشت، فکر تک قطبی مغناطیسی وجود داشته است. آندره ماری آمپر، بر اساس کارهای هانس کریستیان اورستد، در سال 1920 اظهار داشت که خاصیت مغناطیسی چیزی جز نیروهایی که بر اثر جریان های الکتریکی ایجاد می شوند و روی جریان های الکتریکی اثر می گذارند نیست. این مطلب را مایکل فاراده به این صورت درآورد که میدان های مغناطیسی عبارت اند از خطوط شار مغناطیسی در اطراف جریان های الکتریکی و این که برای این خطوط شار ابتدا و انتهایی متصور نیست.

بارهای الکتریکی مثبت و منفی، به ترتیب، چشمه و چاه خطوط شار الکتریکی هستند. بنابراین، اگر خطوط شار مغناطیسی آغاز و پایانی ندارند، وجود بارهای مغناطیسی یا تک قطبی ها نیز امکان پذیر نیست. به این ترتیب، نظریه ی آمپر حاکی از این نکته است که چیزی به عنوان تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد و توضیح می دهد که چرا تاکنون تک قطبیِ مغناطیسی در طبیعت پیدا نشده است.

  امتیاز: 0.00