منو
 صفحه های تصادفی
خرد گرایی و تجربه گرایی
نیروهای حرکت دهنده صفحات
آینده جهان
رشته شهرسازی
ناشنوایی و اختلال در شنوایی
قبیله عضل
حدیث ثقلین و عصمت
توکان
امام صادق علیه السلام و پرداخت قرض معلی بن خنیس
آزمایش خطای چشم
 کاربر Online
582 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 14 شهریور 1389 [08:26 ]
  اجاق های میکروموج
 

اجاق های میکروموج

غذایی می تواند در اجاق میکروموج گرم و پخته شود که حاوی آب باشد، زیرا مولکول های آب دو قطبی الکتریکی اند. وقتی اجاق میکرو موج را روشن می کنید، چشمه ی میکروموج یک میدان الکتریکی نوسانی سریع را هم در داخل اجاق و هم در داخل غذا ایجاد می کند. چون میدان Eی اجاق نوسان می کند، مولکول های آب در تلاش نافرجام برای همردیف شدن با E به جلو و عقب می چرخند.

تصویر

انرژی از میدان الکتریکی به انرژی گرمایی آب (و بنابراین غذا) که در آن سه مولکول آب به شکل یک گروه به هم پیوند خورده اند، منتقل می شود. چرخش به جلو و عقب مولکول های آب، برخی از این پیوندها را می شکند، وقتی مولکول ها دوباره پیوندها را تشکیل دهند، انرژی به حرکت کاتوره ای گروه ها و بنابراین به مولکول های اطراف منتقل می شود. به زودی، انرژی گرمایی آب برای پختن غذا کافی می شود. برخی اوقات این گرمایش جال توجه می شود. اگر مثلاً یک پیراشکی دونات ژله ای را گرم کنید، ژله (که مقادیر فراوانی آب دارد) بیشتر از خود خمیر دونات (که آب بسیار کمتری دارد) گرم می شود. گرچه سطح بیرونی پیراشکی ممکن است داغ نباشد، ولی یک گاز به ژله ی آن ممکن است دهانتان را بسوزاند. اگر مولکول های آب دو قطبی الکتریکی نبودند، ما اجاق های میکروموج نداشتیم.

  امتیاز: 0.00