منو
 کاربر Online
630 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 09 شهریور 1389 [11:30 ]
  وضع قشون اشکانیان
 

یوسنی نوس (ژوستن) مورخ لاتینی درباره ارتش اشکانی می‌نویسد: لشکریان اشکانیان مرکب از دو تیره بودند یک تیره آزاد و از طبقه نجبا و تیره دیگر از بردگان و غلامان بودند. این دو تیره همواره از ابتدای نوجوانی و به اسب‌سواری و تیراندازی می‌پرداختند. مورخین رومی می‌نویسند در جنگ اشکانیان با آنتوان سردار رومی، لشکر اشکانیان پنجاه هزار نفر بودند و از این پنجاه هزار نفر چهار صد نفر جزو نجبا ، بزرگان و آزادگان بودند و بقیه جزو بردان بودند . ترتیب قرار گرفتن پارتی ها در برابر دشمن به این نحو بود که هر یک از این آزاد مردان لشکری، یکصدو بیست نفر غلام و برده همراه خود داشتند لشکر پارتیان یک واحد بسیار قوی در عقبه سپاه داشتند که مرکب بودند از شتر سوارانی که بارو بنه آنها تجهیزانت نظامی از قبیل تیر، نیزه و اغذیه بود و در واقع این واحدهای شتر سوار، عملیات پشتیبانی ، لشکر پارتی را تامین می‌کرد و هر ده مرد جنگی یک نفر شتر مواد مورد لزوم جنگی آنها را تامین می‌کرد سربازهای پارتی از زره چرمی بسیار ضخیم استفاده می‌کردند که تا زیر زانوی آن‌ها را می پوشانید و روی این چرم ها آهن یا پولاد صیقلی به شکا صنوبر می‌دوختند تا در تشعشع آفتاب به صورت دشمن بتابد. ژوستن مورخ لاتینی می‌نویسد اشکانیان هرگز در مقابلا خصم صف آرایی نمی‌کردند و به محاصره نمی‌پرداختند آنها دشمن رااز راه دور می‌دیدند و با هیاهو و صداهای عجیب حمله سختی می‌بردند. اگر در حمله مرحله اول دشمن منهزم می‌شد، آن‌ها را تعقیب می‌کردند و الا عقب می‌نشتند و وانمود می‌کردند که فرار کرده‌اند، چون دشمن آنها را تعاقب می‌نمود برگشته کار او را می‌ساختند. درفش و پرچم پارتیان با علامت عقاب دو سری با بال گشوده بود.

  امتیاز: 0.00