منو
 کاربر Online
629 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 01 شهریور 1389 [12:35 ]
  بررسی طبقات اجتماعی از پادشاه تا رعایا
 

بر سر اجتماع پارتی، پادشاه جای داشت که معمولاً دسترسی به وی ممکن نبود . تاج او زرین بود و بر تختی از زر می نشست . آنان که به پیشگاه او بار می یافتند بایستی پیش کشی ببرند. رعایا (ملت) به اقلیتی از آزادگان و انبوهی از بندگان وابسته به ارباب تقسیم می شدند. آزادان همان شاهان فرودست و سرداران و بزرگان و دیوانیان و خانواده ایشان بودند. بندگان ووابستگان ، فرودست بزرگان و کشاورزان وابسته به زمین بودند. حکومت پادشاهان با وجود مجلس مهستان که شاه را معین می‌کرد استبدادی بود و شاه هر کسی را که می‌خواست بی‌محاکمه می کشت مخصوصاً اعضا خانواده سلطنتی که معمولاً مورد غضب و حسد شاه واقع می‌شدند مانند گودرز (اشک بیستم) که در سال 46 میلادی تمام نزدیکان و برداران خود را کشت و به طوری ظالمانه رفتا رکرد که مهرداد پسر فرهاد چهارم که در روم می‌زیست به ایران آمد تا گودرز را سر جای خود بنشاند ولی گودرز او را شکست داده و گوش‌های او را برای تحقیر برید تا آن که نتواند دیگر سلطنت کند یا آن که ارد (اشک سیزدهم) سورنا سردار رشیدش را با آن همه خدمات کشت و مانند این اعمال در خاندان اشکانی زیاد دیده می‌شد در کنار ایرانیان مردمان و جامعه های دیگر نیز می‌زیستند در مغرب پارت مردمی آرامی نژاد ساکن بودند. در شهرهای میان رودان ، به ویژه بابل اقلیتی سامی زندگی می‌کردند و تابع پادشاه اشکانی بودند در بیابان‌های غرب میان رودان تازیان زیر نظر پارتیان بر اشتران خوبش در رفت و آمد بودند .چون آن ها در تربیت شترها ماهر بودند از جانب پادشاه‌ها ماموریت داشتند که در موقع جنگ هزاران شتر را جهت سواره نظام ایران بر ضد رومیان تجهیز کنند. بقایا و فرزندانی که از زمان کوروش در بابل آزادی یافته بودند از نظر اشکانیان به رسمیت شناخته شدند. یونانیانی که در آسیای صغیر و شهرهایی که تحت نام اسکندریه و انطاکیه زندگی می‌کردند، عناصر نیرومندی بودند که در محدوده قالب قلمرو اشکانی می‌زیستند و مورخین اغلب نوشته اند علت این که شاهان اشکانی خود را فیل هلن می دانستند جلب قلوب این قوم مهاجر بود و اصولاً شهرهای یونانی نژاد دارای خود مختاری محلی و حکومتی مشروطه بودند و قوانین خاص خود را داشتند .قضاوت و داوران را شورای شهر برمی‌گزیدند. مردم اختیار داشتند که داوران را از میان شورای شهر برگزینند.

  امتیاز: 0.00