منو
 کاربر Online
646 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 01 شهریور 1389 [12:31 ]
  وضع ظاهری مردم در دوره اشکانی
 

از زمان مهرداد اول بیشتر مردان ریش‌دار بودند. زلف‌ها بلند و رها می‌کردند و فر می‌زدند. زنان را به شیوه معمول در آسیای غربی پوشیده می‌داشتند. آنان قبائی تا زانو بر تن می‌کردند و چادری بر سرافکنده و نقاب نیز داشتند که معمولاً بند آن را پس سر می‌آویختند. زنان گیسوان را به شیوه یونانیان آرایش می کردند و خود را به گردن بندها و دست بندها و جواهرات قیمتی زینت می دادند . زنان در کاخ‌ها و خانه‌های خود می زیستند و محدود بودند. اما کنیزکان محدودیت بانوان را نداشتند و بی‌حجاب بودند. زنان بیشتر بی‌سواد بودند آنان گرچه در محافل دینی، نیمی از روی خود را آشکار می‌کردند ولی معمولاً روی پوشیده د رحجاب بودند. بیشتر خانه ها مانند دهات امروز از خشت خام ساخته شده بود و اتاق ها در گرداگرد حیاطی قرار داشتند. پادشاهان و بزرگان پارتی معمولاً زنان بسیار م یگرفتند و در شیستان و حرم خود زنان فراوانی برای خوشگذرانی نگاه می‌داشتند. حتی با حرم خود به جنگ می رفتند . به گفته استرابون سورنا در جنگ با کراسوس حرم انبوه خود را همراه برده‌بود. خواجه سرایان که نگهبان حرم پادشاه بودند به سبب نزدیکی با سلاطین در کارهای دیوانی دستی تمام داشتند . چه د رامور سپاهی و چه در امور دیوانی به مناصبی عالی می‌رسیدند پارتیان مردمانی میگسار بودند ولی در صرف خوراک امساک می‌کردند و خوراک ایشان بیشتر گوشت شکار و نان فطیر و میوه تازه و خشک و سبزی و ماهی بود. مردان پارتی شلوارهایی مناسب سواری و بیابانگردی بر پا می‌کردند. نمونه ای از آن مجسمه فلزی یک مرد پارتی است که کلاهی نمدی بر سر دارد و زلفان خود را از پشت سر از زیر کلاه بیرون آورده و نیم‌تنه‌ای پوشیده و شلواری چین دار تا مچ پا داشته‌است. این مجسمه در موزه باستان وجود دارد و بعضی عقیده بر آن دارند که مجسمه سورنا سردار اشکانی است. در مناطق گرمسیری قبا و شلوار از پارچه‌های نازک‌تر بر تن می‌نمودند. مچ پیچ چرمی یا پارچه ای برای سواری بر پا می‌بستند و دشنه‌ای هم بر کمر خود حمایل می‌نمودند. عموماً پارتی‌ها قبائی بلند و گشاد و شلوارهای فراخ و گاهی چین دار در بر می‌کردند و به جای کلاه چیزی مانند نوار بر سر می‌بستند که از دو طرف منتهی به دو رشته دراز می‌شد. پادشاه تیار یا تاجی که مخصوص پادشاهان هخامنشی بود بر سر می گذاشتند و موی ریش و سر خود را پیچانیده و مجعد می کردند . مردان برای آراستن خود ، خویشتن را با انگشتری و جامه های نرم و کفش‌های نرم و جواهرات قیمتی می آراستند. اما استعمال گوشواره ویژه روستائیان بود نه مردم شهری بعضی از مردان مانند زنان خود را بزک کرده و می آراستند . سورنا سردار معروف ارد که بر کراسوس رومی چیره گشت جوانی زیبا بود که چهره خود را به مانند زنان آراسته و گیسوان خود را چون دختران بلند و رها می‌کرد. توانگران پارتی در کاخ‌ها و سرای‌ها ظرف‌های زرین و سیمین بسیا ظریف و مرغوب به کار می‌بردند آلات موسیقی از قبیل چنگ زنی و طبل می نواختند و بر دیوار کاخ‌ها پارچه های نقش دار و ابریشمی می آویختند . کف اتاقهای ایشان با بهترین فرشه های زیبا آراسته شده بود. سرگرمی بزرگان پارتی، شکار و اسب سواری و شاید بیشتر عمر خود را پشت اسب می‌گذرانیدند و گاهی به گوی و چوگان بازی نیز می‌پرداختند.

  امتیاز: 0.00