منو
 کاربر Online
698 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 26 مرداد 1389 [12:55 ]
  کشاورزی در دوره اشکانیان
 

در دوره اشکانیان زمین های کوچک از میان رفت و تبدیل به زمین‌های بزرگ شد. این زمین‌ها بیشتر به تصرف نجبا و مالکان عمده در آمد نجبادر این زمین‌های خود زندگانی می‌کردند و در موقع جنگ با سواران و رعایای خود به جنگ می رفتند بعضی از نجبا سرکش بودند و حتی زدو خوردهایی بین آن ها و حکومت رخ می‌داد و از اقتدار سلطنت می‌کاست در پیرو سفیری که چین به ایران فرستاد، مو ، خیار ، زعفران و یاسمن به چین وارد شد و در آن کشور شروع به کاشت آن‌ها کردند. در عوض ایران از چین تخم میوه‌هایی چون زرد آلو و سپس کرم ابریشم را وارد کرد. نیشکر از هند وارد شد و در همان زمان به کاشت آن شروع کردند. وجود نیشکر در خوزستان به ویژه هفت تپه و کشت نیشکر در مازندران یادگار همان دوره است. پرورش حیوانات اهلی به ویژه پرندگانی که دربازارهای خارجی مشتری بسیار داشت ترقی می‌کرد.

  امتیاز: 0.00