منو
 کاربر Online
590 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  سه شنبه 26 مرداد 1389 [11:54 ]
  راه‌ها و بازرگانی در دوره اشکانی
 

پادشاهان اشکانی به مراقبت راه‌ها و تعمیر و مرمت آن‌ها کوشش زیادی می‌کردند، زیرا مالیاتی که از کالاهای بازرگانی به صورت «ترانزیت» دریافت می‌داشتند، یکی از مهمترین درآمد دولت بود، چنان که در ایران مراکزی برای متخصصان تجارت ترانزیت، دلالان و کارمندان و همه نوع حمل و نقل، تشکیل گردیده در شهرهای کاروانی مانند «تدمر» و «پترا» (در میان راه شام) سراهایی برپا شده‌بود که در آن‌ها بازرگانان گرد می‌آمدند. اسنادی که در یکی از این شهرها به دست آمده‌است، وجود سازمان پلیس سواره بیابان را اثبات می‌کند. در دوره اشکانیان ایران مانند پلی واسطه بازرگانی میان چین و هند از یک سو و امپراتوری روم و کشورهای مغرب از سوی دیگر بود. کالاهای چین و هند از جمله ابریشم ، ادویه، عاج و سنگ‌های قیمتی عطر و غیره از راه ایران به مغرب می‌رسید به جای آن‌ها آلات و ابزار مفرغی، شیشه، شراب، روغن و کارهای هنری و فلزات گرانبها به ویژه طلا به مشرق حمل می‌شد. ار نوشته های مورخان چنین بر می آید که در زمان مهرداد دوم پادشاه اشکانی، سفیری به دربار ایران آمده‌است. وی از شهر صد دروازه نزدیک دامغان که مدتی پایتخت اشکانیان بود به همدان و ری و بابل رفته‌است و قصد داشته که از خلیج فارس تا خلیج عقبه از راه دریا برود که پس از بررسی مشکلات موجود منصرف شده‌است.

  امتیاز: 0.00