منو
 کاربر Online
1254 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 19 مرداد 1389 [19:54 ]
  تاريخ نجوم- قسمت نهم
 

رصدخانه ها:
از ديگر ابداعات‌ منجمين‌ اين‌ دوره‌، ساخت‌ اولين‌ رصد خانه‌ها بود. رصدخانه‌هاي‌ سمرقند و مراغه‌ از دقيق‌ترين‌ رصدخانه‌هاي‌اين‌ دوره‌ بوده‌ است‌. رصد خانة‌ مراغه‌ كه‌ بعدها `تيكو براهه‌` رصدخانه‌ مشهورش‌ را از روي‌ آن‌ ساخت‌ و منتج‌ به‌ رسالات‌ و زيج‌ها(جداول‌ نجومي‌) و داده‌هاي‌ رصدي‌ بسياري‌ شد.
شايد خالي‌ از لطف‌ نباشد كه‌ نامي‌ هم‌ از ابوسعيد سجزي‌ منجم‌ايراني‌ بريم‌. وي‌ اقدام‌ به‌ ساخت‌ اسطرلابي‌ معروف‌ به ‌زورقي‌ كرد.
منجمين‌ دوره‌ اسلامي‌ فعاليت‌هاي‌ ارزشمندي‌ داشتند. مطالعة‌ تاريخ‌ علم‌ بويژه‌ تاريخ‌ علوم‌ اجدادمان‌ نه‌ تنها در مااحساس‌ غرور مي آفريند، بلكه‌ تلقي‌ صحيح‌ آنها از علم‌ و دانش‌ آموزي ‌رادر ذهن‌ و فكر و حرف‌هاي‌ ما مي نشاند .
نجوم و شريعت:
بر هر کس که حتي اندکي به مسائل ديني اسلام توجه کرده باشد، اين مطلب پوشيده نيست که ميان بعضي از احکام عبادتي شريعت اسلامي با برخي از نمودهاي آسماني ارتباطي واضح و آشکار وجود دارد. اوقات نمازهاي پنجگانه روزانه ، از يک شهر به شهر ديگر و از يک روز به روز ديگر ، تفاوت دارد و محاسبه آن مستلزم شناختن عرض جغرافيايي مکان و حرکت خورشيد در دايرة البروج و از شرايط نماز گزاردن رو به قبله ايستادن است.
دانستن جهت قبله خود مبتني بر حل مسئله‌اي از مسائل علم نجوم است و به مثلثات کروي مربوط مي شود و اينکه نماز کسوف و خسوف واجب است، خود مستلزم آن است که پيش از وقت آمادگي براي شناختن زمان اين دو حادثه آسماني را داشته باشند، که جز از راه شناختن حرکات خورشيد و ماه و استفاده از زيجهاي صحيح ميسر نمي‌شود.
روزه گرفتن و روزه گشودن در ماه مبارک رمضان، مسلمانان را به محاسبات فلکي بر مي‌انگيزد. ابتدا و انتهاي روزه با رويت هلال است، نه از روي گاهشماري عرفي و مهمتر آنکه، ارتباط بعضي از احکام شريعت اسلامي با مسائل نجومي ، سبب زياد شدن توجه مسلمانان به شناسايي امور آسماني و ستارگان شد و علماي ديني را بر آن داشت که سودمندي اين علم را مورد ستايش قرار دهند.

  امتیاز: 0.00