منو
 صفحه های تصادفی
نامی بر گرفته از نام خدا
اسامی نخستین مهاجران مسلمان به حبشه
گروسولار
واکنشگر رسوب دهنده
اسناد تجارتی
نیروهای درگیر در انقلاب مشروطه
هوانوردی در سالهای 1945 تا 1991
سرمایه متغیر
تابع Ψ و معادله شرودینگر
الای لیلی
 کاربر Online
750 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 19 مرداد 1389 [10:20 ]
  جو ماه چگونه بوجود می آید؟
 

چند دهه قبل دانشمندان کشف کردند که در سطح ماه، لایه اتمسفر بسیار نازکی دارد. و اين درحالی بود که برای مدت طولانی چنین تصور می شد که در آن هیچ اتمسفری وجود ندارد. دانشمندان عموماً بر این باورند که یونهایی که لایه خارجی اتمسفر ماه را می سازند، در سطح ماه بوسیله برهمکنش با فوتون های خورشیدی، پلاسما در مگنتوسفر زمین، یا سنگهای آسمانی بسیار ریزبوجود می آیند. با این حال دانشمندان در مورد اینکه کدام فرآیندها ارائه دهندگان اصلی یونهای لایه خارجی اتمسفر ماه هستند، دچار تردید می باشند.
در حالیکه برای مدت طولانی چنین اندیشیده می شد که ماه هیچگونه اتمسفری ندارد، ماه لایه خارجی اتمسفر بسیار نازکی دارد.
مترجم: برستو خسرويان
منبع: Science Daily

  امتیاز: 0.00