منو
 کاربر Online
711 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 11 مرداد 1389 [08:27 ]
  طبقات اجتماعی اشکانیان
 

جامعه اشکانیان، جامعه‌ای اشرافی بود که این جامعه اقتدارش بر اساس داشتن زمین‌های وسیع موروثی بنیان می‌گرفت. عده خاندان‌های بزرگ که در دوره اشکانیان مقام اول را داشتند‌، ظاهراً هفت خانواده بود که از میان آن‌ها دو خاندان بعد از دودمان شاهی صاحب قدرت بودند. یکی خاندان سورن و دیگری خاندان قارن شغل موروثی سورن‌ها تاجگداری پادشاهان بود. حکومت استان‌ها به افراد ممتاز و دودمان شاهی اختصاص داشت حکمرانان غالباً زمین داران بزرگ بودند و به حکومت استانی برگزیده می شدند .که در آن جا دارای آب و خاک بودند. علاوه بر هفت خانواده‌ای که ذکر شد، طبقه اشراف درجه دومی هم وجود داشت که شامل بزرگان و روحانیون بودند. طبقه دیگر مردم آزاد شهرها و روستاها بودند. که به مشاغل گوناگون می‌پرداختند. در زمینه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان. اسب سواری تیراندازی و شکار، چوگان بازی، زوبین اندازی و شنا به تمام طبقات اجتماعی تعلق داشت.

  امتیاز: 0.00